Postup pri kúpe

Financovanie je možné aj prostredníctvom hypotekárneho úveru.

Pre našich klientov máme viaceré možnosti financovania.

Jednoduché kroky k Vášmu novému bývaniu.

Od Vášho domova Vás delia už len tieto jednoduché kroky:

1. KROK – PODPIS REZERVAČNEJ ZMLUVY

Pri podpise Rezervačnej zmluvy je potrebné uhradiť rezervačný poplatok, ktorý sa odráta z 1. splátky za kúpu bytu.

1-izbový byt rezervačný poplatok 3 000,- Eur.

2-izbový byt rezervačný poplatok 5 000,- Eur.

3-izbový byt rezervačný poplatok 7 000,- Eur.

2. KROK – PODPIS ZMLUVY O BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVE

Do 30 dní od uzavretia Rezervačnej zmluvy podpisujete Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve. Financovanie je rozdelené do splátok:

splátka vo výške 20 % z kúpnej ceny bytu je splatná do 30 dní po podpise Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve

splátka vo výške 80 % z kúpnej ceny bytu je splatná do 30 dní po kolaudácii

3. KROK – PODPIS KÚPNEJ ZMLUVY. BYT UŽ PATRÍ VÁM

Po zaplatení poslednej splátky podpisujete Kúpnu zmluvu a následne Vám odovzdáme kľúče od Vášho nového bytu.

Alebo možnosť rozdelenia splátok nasledovne:

splátka je vo výške 30% z kúpnej ceny bytu a je splatná do 15 dní po podpise Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve

splátka je vo výške 50% z kúpnej ceny bytu a je splatná do 15 dní po zapísaní hrubej stavby 

splátka je vo výške 20% z kúpnej ceny bytu a je splatná do 15 dní po kolaudácii.